Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
110.
Decyzja Nr 102/MON z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2018.08.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.08.14 12:33
Treść aktu: