Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Decyzja Nr 9/MON z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.01.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.01.27 11:55
Treść aktu: