Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji i realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa
Minister Obrony Narodowej 2021.02.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.12 10:13
Treść aktu: