Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 3. Batalion Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2017.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.13 09:48
Treść aktu: