Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Decyzja Nr 10/MON z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.02.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.03 10:43
Treść aktu: