Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Decyzja Nr 10/MON z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.02.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.21 12:28
Treść aktu: