Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 90/MON z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.01 10:00
Treść aktu: