Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania” oraz „Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego”
Minister Obrony Narodowej 2019.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.24 09:54
Treść aktu: