Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 197/MON z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2016.06.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.17 11:06
Treść aktu: