Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 126/MON z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Komendzie Portu Wojennego Gdynia
Minister Obrony Narodowej 2015.04.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.15 11:27
Treść aktu: