Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 111/MON z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2017.06.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.13 10:46
Treść aktu: