Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 107/MON z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.04.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.01 11:45
Treść aktu: