Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.08.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.08.10 11:34
Treść aktu: