Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
109.
Decyzja 56/MON z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Minister Obrony Narodowej 2021.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.27 14:41
Treść aktu: