Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
108.
Decyzja Nr 89/MON z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 14. Pułku Przeciwpancernego
Minister Obrony Narodowej 2020.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.01 09:59
Treść aktu: