Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
108.
Decyzja Nr 84/MON z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Łączności na potrzeby Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowy
Minister Obrony Narodowej 2019.05.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.21 13:24
Treść aktu: