Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
108.
Decyzja Nr 55/MON z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.04.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.26 15:32
Treść aktu: