Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
108.
Decyzja Nr 190/MON z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2016.06.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.10 10:52
Treść aktu: