Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
108.
Decyzja Nr 100/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.08.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.08.10 11:21
Treść aktu: