Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
107.
Decyzja Nr 99/MON z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.27 11:41
Treść aktu: