Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
107.
Decyzja Nr 88/MON z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów – minimalne wymagania programowe
Minister Obrony Narodowej 2020.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.07.01 09:57
Treść aktu: