Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
107.
Decyzja Nr 54/MON z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2021.04.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.26 15:31
Treść aktu: