Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
107.
Decyzja Nr 187/MON z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.06.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.10 10:50
Treść aktu: