Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
106.
Decyzja Nr 98/MON z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.27 10:54
Treść aktu: