Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
106.
Decyzja Nr 93/MON z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022
Minister Obrony Narodowej 2022.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.23 13:28
Treść aktu: