Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
106.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” oraz proporców rozpoznawczych dowódców jej pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2021.04.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.26 15:29
Treść aktu: