Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
106.
Decyzja Nr 188/MON z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.07 13:02
Treść aktu: