Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
106.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz ustanowienia dysponentów trzeciego stopnia podległych Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2015.04.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.09 09:41
Treść aktu: