Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
105.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.27 10:44
Treść aktu: