Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
105.
Decyzja Nr 82/MON z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do planowania operacyjnego i przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
Minister Obrony Narodowej 2019.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.20 14:05
Treść aktu: