Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
105.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.23 13:37
Treść aktu: