Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
105.
Decyzja Nr 52/MON z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.22 16:06
Treść aktu: