Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
105.
Decyzja Nr 183/MON z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.06.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.06.02 12:28
Treść aktu: