Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
105.
Decyzja Nr 107/MON z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.07 09:45
Treść aktu: