Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
104.
Decyzja Nr 95/MON z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.27 07:48
Treść aktu: