Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
104.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Delegatury Departamentu Kontroli we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2020.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.26 12:35
Treść aktu: