Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
104.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 1. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.20 13:31
Treść aktu: