Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
104.
Decyzja Nr 77/MON z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.23 13:34
Treść aktu: