Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
104.
Decyzja Nr 51/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.04.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.21 09:37
Treść aktu: