Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Święta 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża
Minister Obrony Narodowej 2018.07.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.26 09:18
Treść aktu: