Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 90/MON z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2022.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.23 09:40
Treść aktu: