Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 84/MON z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 16. Pułku Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2020.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.26 12:34
Treść aktu: