Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Logistyki
Minister Obrony Narodowej 2012.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.23 13:30
Treść aktu: