Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 50/MON z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa
Minister Obrony Narodowej 2021.04.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.21 09:35
Treść aktu: