Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 169/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej przez 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 11:39
Treść aktu: