Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Decyzja Nr 102/MON z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca decyzję uchylającą decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.31 11:26
Treść aktu: