Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
102.
Decyzja Nr 93/MON z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego
Minister Obrony Narodowej 2018.07.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.26 08:49
Treść aktu: