Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
102.
Decyzja Nr 83/MON z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2020.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.26 09:36
Treść aktu: