Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
102.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.14 12:10
Treść aktu: