Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
102.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania” oraz „Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego”
Minister Obrony Narodowej 2021.04.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.20 14:39
Treść aktu: